Välkommen till

 

 

    

 

  

 


Översättning av dina dokument:

 

Du får dina texter översatta till god svenska och med formatet i originaldokumentet noga bevarat. Din översättning blir efterbearbetad både en och två gånger. I möjligaste mån sker korrekturläsningen på förmiddagen efter att översättningen har vilat över natt.

Vi anpassar texten efter vem som ska läsa den. En vetenskaplig text som vänder sig till forskare kan och bör vara annorlunda än en text som vänder sig till allmänheten. Den vetenskapliga texten måste vara exakt och kan gärna innehålla specialtermer, medan texter för allmänheten framför allt måste vara lättlästa.

Vid större projekt håller vi dig underrättad om hur arbetet fortskrider tills du får resultatet - som alltid på utsatt tid.

Du får välskrivna och korrekturlästa översättningar. Och vi ändrar och justerar enligt dina önskemål när du har läst igenom översättningen, för att det ska bli så bra som möjligt.

I vissa fall översätter vi också från spanska och franska, till exempel om du behöver få flera texter på samma tema översatta till svenska från flera olika språk.

Naturligtvis behandlas dina texter och informationen i dem konfidentiellt.

Vi tar tacksamt emot både ros och ris för att kunna förbättra servicen till dig.

 

Kompetens:

   

• Miljö, samhälle och planering, transport, järnväg

Våra kunskaper inom dessa områden från 11 års forskning om olika aspekter på transporter och miljö samt universitetsstudier i geografi och kulturgeografi står till ditt förfogande.

 

• Forskning och vetenskap

Vi har genom många års arbete med forskning samlat rika erfarenheter inom dessa områden.

 

• Teknik, elektroteknik, miljöteknik, belysning

En civilingenjörsutbildning och teknisk allmänbildning borgar för att vi översätter dina tekniska texter på bästa sätt. Inom det tekniska området är vi särskilt intresserade av tåg och spårtrafik samt lampor och belysning.

 

• Trädgård, ekologisk odling, livsmedel, mat och bakning, bin och biodling

Erfarenhet av yrkesmässig grönsaksodling och av att sälja både ekologiska grönsaker och andra livsmedel, många års erfarenhet av att odla frukt och grönsaker i trädgården, tillsammans med ett genuint intresse för matlagning och bakning, har gett oss djupa kunskaper om mat hela vägen från jord till bord.

 

• Yoga och motion

Efter att ha tränat och motionerat på olika sätt och provat på olika inriktningar under många år, är vardagsträning och yoga områden där vi känner oss bekväma med terminologi och uttryckssätt.

 

• Många års erfarenhet av översättningar

Övning ger färdighet - du drar fördel av vår översättarerfarenhet sedan 2002, vilket innebär god vana vid många olika typer av texter och format.

 

Hej Eva!

... Tack själv för ett mycket trevligt samarbete, och för översättningar som höll hög kvalitet rakt igenom! ...

Ha en trevlig helg!

Hälsningar, Lucy

Vill du läsa fler vitsord?