Yoga med

 

 

    

 

  

 

 


Yoga på Orrgatan 2b - i ny yogalokal för små grupper

 

Yoga med Lodilo kommer under vintern 2021-2022 att ske i en liten ny yogalokal i vårt hus på Orrgatan 2b. Det innebär att vi yogar i små grupper så att yogan bättre kan anpassas till individen - precis som yoga i tradition av T. Krishnamacharya är avsedd att undervisas.

 

Ta gärna med egna mattor och hjälpmedel:

- Yogamatta - väl rengjord om du använt den utomhus, till exempel på dansbanan

- Filt till avslappningen

- Ev. handduk eller annan mjuk mindre textil som hjälpmedel i yogan

 

Eftersom pandemin inte är över:

- Stanna hemma vid symptom, även vid symptom från magen de senaste dagarna

- Tvätta händerna när du kommer

 

(Det finns även mattor och någon filt att låna om du till exempel skulle glömt dina egna hemma.)