Första sidan

 

  

 


CSR – Corporate Social Responsibility

Hållbar utveckling – Socialt ansvar – Klimatarbete – Bättre miljö

 

Vision

 

Lodilo AB bidrar till en hållbar värld både i det interna arbetet och i arbetet för sina kunder

 

 

Praktiska åtgärder

 

Åtgärder som alltid varit en självklar del i Lodilos verksamhet är

 

- att vara restriktiv med utskrifter

- att använda viloläge och strömbrytare för avstängning när apparater inte används

- att ge utrustning och elektronik så lång livslängd som möjligt i verksamheten

- att utrangerade föremål lämnas till återvinning och återanvändning så långt möjligt

- att via företagets ägare helt eller delvis finansiera vindkraft för det egna behovet

- att tacka nej till uppdrag med socialt och miljömässigt ohållbart innehåll

- att ge möjlighet till rabatt för ideell samhällsnyttig verksamhet

- att fråga efter miljöriktig och elsnål datorutrustning vid nyköp

- att bedriva flygfri verksamhet

 

 

På senare år har fler åtgärder vidtagits som

 

- att successivt gå över till lysdiodbelysning

- att skydda regnskog eller underhålla ett fadderbarn som julklapp till kunderna

- att ännu mer konsekvent ställa om till uppdrag med hållbart innehåll

- att köpa miljömärkt skrivare

 

Linköping 2015-02-26

Eva Gustavsson