Välkommen till

 

 

    

 

  

 


Översättning

Det talade och skrivna språket är ett särdrag hos människan som andra levande varelser saknar. För oss alla är vårt modersmål det viktigaste språket som vi förstår bäst och som bäst kan förmedla ett budskap till oss. En god översättning kan därför vara av stor betydelse för att textens budskap ska nå fram helt och fullt till läsaren, till exempel när det handlar om att nå framgång med en produkt på en ny marknad, sprida information till medarbetare i ett företag, ge köparen en användbar bruksanvisning till en vara eller att förstå ett brev man fått från ett annat land. Många gånger är det något som du klarar alldeles utmärkt på egen hand, vid andra tillfällen kanske det passar att anlita en kompetent översättare, om inte annat kanske tiden inte räcker till allt som ska hinnas med.

Vad ska man tänka på när man anlitar en översättare? Framför allt ska man välja någon som dels behärskar ämnet och dels har målspråket, språket som texten ska översättas till, som modersmål.

 

Behöver du översättning från engelska eller tyska till svenska?

   

När du lämnar texter till oss för översättning, får du dem tillbaka på korrekt svenska med innebörden i ditt original bevarad, med rätt ordval och stilvärde för sammanhanget.

Du talar direkt med översättaren. Eftersom du är den som bäst vet vad din text ska uttrycka, vill vi gärna föra en dialog med dig.

Behöver du översättning från svenska till något annat språk?

 

 

Specialkompetens inom följande områden:

    · miljö, samhälle och planering, transport, järnväg och spårtrafik
    · forskning och vetenskap
    · teknik, elektroteknik, miljöteknik, belysning
    · trädgård, ekologisk odling, livsmedel, mat och bakning, bin och biodling
    · yoga och motion

 

 

Vill du veta mer om oss?
  

 

 

Språkgranskning av svenska texter med avseende på språk och/eller innehåll

    Tack vare mångårig erfarenhet av forskning kan vi analysera din text på djupet och föreslå ändringar som förhöjer såväl läsbarhet som precision.

 


Vilka är vi?

Läs mer om oss här:

Eva Gustavsson, Lodilo AB, Linköping
Civ.ing., medlem i SFÖ, Sveriges Facköversättarförening

Tomas Johansson,
Fil.dr i Biomolekylär och organisk elektronik

 

Välkommen att höra av dig med dina texter!

Tack så mycket för ett fint och noggrant utfört jobb, vi är så nöjda. Vi ser fram emot att få dela med oss av dessa intressanta texter till våra kunder!

Mvh

Catharina Rissel

Vill du läsa fler vitsord?